Skip to main content

Cyllid Myfyrwyr Cymru (Student Finance Wales)

Gwybodaeth ar gyfer myfyrwyr israddedig gymwys o Gymru

people preparing to be filmed
____

Fideo

Poeni am ariannu eich astudiaethau? Mae Iona yn egluro pam ni ddylai chi adael i arian eich atal rhag mynd i brifysgol neu goleg, a’r wahanol fathau o gymorth ariannol sydd ar gael i fyfyrwyr israddedig cymwys o Gymru.


Mae mynd i brifysgol neu goleg yn gallu fod yn gostus. Mae yna hefyd lawer o bethau yn poeni myfyrwyr ynglŷn â gwneud cais am gyllid myfyrwyr. Mae Iona yn egluro pam bod gwneud cais am gyllid myfyrwyr i helpu talu eich ffioedd dysgu a chostau byw ddim yn rhywbeth dylai chi fod ofn ei wneud. Hefyd, mae’r fideo yma yn ceisio codi ymwybyddiaeth am y wahanol fathau o gymorth ariannol sydd ar gael (ar hyn o bryd) i helpu ariannu eich astudiaethau addysg uwch. Am y wybodaeth ddiweddaraf, edrychwch ar wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Pobl

Hoffech chi gael gwybod rhagor am y person sydd wedi creu'r adnodd yma?


Photo of Iona Jones

Iona Jones

Archwiliwch ragor o adnoddau

Adnoddau ychwanegol

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r e-bost isod.