Skip to main content

Dewis cwrs a phrifysgol (Choosing a University and Course)

Amser dewis cwrs a phrifysgol? Mae’r fideo yma yn cynnwys ychydig o awgrymiadau i’ch helpu.

people preparing to be filmed
___

Fideo

Amser dewis cwrs a phrifysgol? Mae’r fideo yma yn cynnwys ychydig o awgrymiadau i’ch helpu.


Yn y fideo yma, mae Iona yn rhannu awgrymiadau o bethau i’w ystyried pan fyddwch yn dewis cwrs a phrifysgol. Mae'r rhain yn cynnwys ystyried gwahanol fathau o gyrsiau, rinweddau academaidd ac anacademaidd brifysgolion, lleoliad a chyfleusterau.

Pobl

Hoffech chi gael gwybod rhagor am y person sydd wedi creu'r adnodd yma?


Photo of Iona Jones

Iona Jones

Archwiliwch ragor o adnoddau

adnoddau ychwanegol

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r e-bost isod.